Ejendomsvikar
Den manglende brik
Greyheads
- Ejendomsvikar
 Hjælp til aktive ejendomsforeninger
Forskellige ejendomme har forskellige behov.
Fortæl os om jeres.

- Tilsyn med ejendommen og dens installationer, driftsmidler, inventar mv.
- Ren- og vedligeholdelse af opgangsarealer.
- Oprydning på lofter og i kældre.
- Renholdelse af gård- og udenomsarealer, incl. grønne områder.
- Rengøring af vaskerier.
- Renovation og storskrald.
- Snerydning incl. salt- og grusning.
- Kontakt til eksterne håndværkere og formidling af tilbud.
- Opgaver i forbindelse med ind- og udflytning.
- Graffittifjernelse, "cykelrazzia", éngangsopgaver mv.
- Vinduespudsning.
- Indkøbsservice vedr. forbrugsartikler.
- Afløsning ved ferie- og sygdom.
Hjem
Esrum Park 38 * 3230 Græsted
30 66 76 87 * greyheads@dlgmail.dk * www.greyheadsdk
CVR nr. 25331760