Hjemmeservice
Den manglende brik
Greyheads
- Hjemmeservicevikar
 Hjælp til aktive husholdninger
Forskellige boligformer stiller forskellige krav.
Hvad er dine?

- Rengøring, regelmæssigt eller éngangsbestemt
- Haveassistance
- Vinduespudsning
- Håndværkerformidling
- Indkøbshjælp
- Oprydning
Hjem
Esrum Park 38 * 3230 Græsted
30 66 76 87 * greyheads@dlgmail.dk * www.greyheads.dk
CVR nr. 25331760