Ejendomsvikar

Hjælp til aktive ejendomsforeninger

Forskellige
ejendomme har forskellige behov.
Fortæl os om jeres.

– Tilsyn med
ejendommen og dens installationer, driftsmidler, inventar mv.
– Ren- og vedligeholdelse af opgangsarealer.
– Oprydning på lofter og i kældre.
– Renholdelse af gård- og udenomsarealer, incl. grønne områder.
– Rengøring af vaskerier.
– Renovation og storskrald.
– Snerydning incl. salt- og grusning.
– Kontakt til eksterne håndværkere og formidling af tilbud.
– Opgaver i forbindelse med ind- og udflytning.
– Graffittifjernelse, “cykelrazzia”, éngangsopgaver mv.
– Vinduespudsning.
– Indkøbsservice vedr. forbrugsartikler.
– Afløsning ved ferie- og sygdom.